Một số hình ảnh của Đoàn đại biểu Tuyên Quang tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh có 21 đồng chí, trong đó có hai đồng chí Trung ương sinh hoạt cùng Đoàn là đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân và đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến. Đoàn đại biểu đã tích cực tham gia nội dung, chương trình tại Đại hội với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực.

Phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh đã phản ảnh kịp thời, đầy đủ, chính xác về Đại hội, hoạt động của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tại Đại hội; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương trong cả nước phản ánh hoạt động của đoàn tại Đại hội. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại từ Đại hội.


 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu Đảng bộ tỉnh.


Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội.


 Lãnh đạo Chính phủ với lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Đại hội.


Đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu dự Đại hội.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII.