Niêm yết danh sách cử tri kịp thời, đúng quy định

- Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm thời gian theo quy định.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, tính đến ngày 13-4, qua rà soát, tổng số cử tri trên địa bàn toàn tỉnh là 600.248 người. Trong đó, số cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa XV là 600.248 người; bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX là 600.218 người; bầu đại biểu HĐND cấp huyện 599.883 người; bầu đại biểu HĐND cấp xã là 592.295 người. Đến chiều ngày 13-4 danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và các khu vực bỏ phiếu. Ngay sau khi niêm yết, các địa phương công bố rộng rãi để người dân, cử tri tới điểm niêm yết như trụ sở UBND xã, phường, nhà văn hóa… kiểm tra thông tin, nếu phát hiện sai sót sẽ được điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn tỉnh.

Thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại xã Thái Bình (Yên Sơn).

Lãnh đạo phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) chỉ đạo trang trí khuc vực niêm yết danh sách cử tri tại UBND phường.

Thay vì dán danh sách cử tri lên tường, nhiều địa phương đã làm khung để thuận tiện cho việc niêm yết và bảo quản danh sách chử tri.

Người dân xem danh sách cử tri.

Việc niêm yết danh sách cử tri được Ủy ban Bầu cử huyện Lâm Bình chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.