Kế hoạch tổ chức Hội thi Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội

- Hội LHPN tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tổ chức sinh hoạt Hội năm 2024.

Theo đó, Hội thi được tổ chức ở cấp tỉnh, trong phạm vi toàn tỉnh. Đối tượng là các cán bộ Hội, hội viên (bao gồm cả hội viên danh dự), đăng ký dự thi theo hình thức tập thể, hoặc cá nhân.

Nội dung thi: là các sản phẩm, giải pháp ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt hội viên (ứng dụng các phần mềm, công cụ kỹ thuật số, nền tảng số)… để thiết kế các nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt tại chi hội, tổ phụ nữ. Các sản phẩm, giải pháp ứng dụng CNTT được áp dụng trong tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội theo hình thức sinh hoạt chuyên đề với các chủ đề sinh hoạt thuộc nhiệm vụ công tác Hội.

Cách thức dự thi là: gửi bản đăng ký dự thi; gửi sản phẩm ứng dụng CNTT dự thi dưới dạng file bất kỳ; video clip mô tả sản phẩm. Các sản phẩm dự thi được đánh giá theo các tiêu chí: tính mới, độc đáo; tính thực tiễn, hiệu quả, lan tỏa, hấp dẫn. Các sản phẩm dự thi nộp trực tiếp về Văn phòng Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang (lưu trữ trong USB) trước ngày 5-4-2024.

Hội thi nhằm thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ Hội các cấp và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt. Qua đó, tìm được những sản phẩm, giải pháp hay, sáng tạo, dễ áp dụng để phổ biến, nhân rộng nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên.

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục