Kết quả từ giao việc đột phá ở Yên Sơn

- Năm 2021, thực hiện giao việc đột phá, đổi mới đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Sơn đã tập trung vào nội dung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người chủ trì của các cơ quan, đơn vị.

Tập trung việc lớn, việc khó

Những ngày cuối năm 2020, Đảng ủy, UBND xã Mỹ Bằng triển khai lấy ý kiến của nhân dân trong toàn xã về quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm xã Mỹ Bằng theo tiêu chí đô thị loại V. Đại đa số nhân dân đồng tình với chủ trương và quy hoạch chung. Để có thành quả này, đó là nỗ lực của tập thể Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện. Đồng chí Đỗ Xuân Hải, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết, năm 2021, cấp ủy, chính quyền huyện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đơn vị với nhiều việc mới, việc khó. Trong đó, đặc biệt là nội dung quy hoạch đô thị. Nhằm nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên; chất lượng công việc, tập thể phòng chọn việc đột phá, đổi mới “Tham mưu cho UBND huyện trình UBND tỉnh cho chủ trương, triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Bằng theo tiêu chí đô thị loại V. Lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã Mỹ Bằng theo tiêu chí đô thị loại V”.

Đối với cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Bằng, chủ trương xây dựng đô thị loại V là nhiệm vụ lớn của địa phương. Đây là việc mới, việc khó nên từ tập thể Đảng ủy xã đến cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đều lựa chọn, đăng ký việc đột phá, đổi mới liên quan đến xây dựng đô thị loại V tại xã Mỹ Bằng. Đồng chí Hoàng Minh Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, với lựa chọn “chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị loại V xã Mỹ Bằng”, anh đã cùng tập thể Đảng ủy xã tăng cường tuyên truyền chủ trương mới trong nhân dân. Đặc biệt, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao tiêu chí thu nhập. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 47 triệu đồng/người/năm, tăng 1 triệu đồng so với đầu năm 2021.

Đây chỉ là 1 trong những việc đột phá, đổi mới gắn với thực hiện việc lớn, việc mới, việc khó của huyện Yên Sơn. Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao nhiệm vụ đột phá, đổi mới cho 15 cơ quan của huyện, 28 xã, thị trấn đã đăng ký thực hiện 33 việc đột phá, đổi mới của tập thể; 71 đồng chí là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đăng ký 71 việc.

Các việc đột phá, đổi mới được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung sao cho sát với điều kiện thực tiễn trên tinh thần cụ thể nhất, thiết thực nhất, tránh hình thức nhằm tạo sự bứt phá thực sự, thúc đẩy sự phát triển.

Thực hiện việc đột phá, đổi mới về phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số, Đảng ủy xã Đạo Viện
vận động hộ anh Bùi Quang Thảo, thôn 4 mở rộng mô hình kinh tế thành trang trại.

Khó ở đâu, gỡ ở đó

Trên tinh thần nghiêm túc phê bình và tự phê bình, thẳng thắn nhìn vào mặt hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở, người chủ trì đã lựa chọn việc đột phá, đổi mới là việc tồn tại, hạn chế nhằm khẩn trương khắc phục, sửa chữa.  

Trước năm 2019, việc khai thác khoáng sản trái phép diễn ra công khai trên địa bàn xã Đạo Viện. Mặc dù cấp ủy, chính quyền vào cuộc song chưa bắt, xử lý được đối tượng nào. Từ năm 2021, Đảng ủy, UBND xã đã sát sao, chỉ đạo lực lượng Công an chính quy xã làm nòng cốt, tổ chức, chỉ huy lực lượng công an viên phối hợp với dân quân địa phương tăng cường, quyết liệt nắm chắc diễn biến, tình hình; kiên quyết xử lý nếu phát hiện trường hợp vi phạm. Năm qua, không còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; các lực lượng đã phát hiện, xử lý 1 đối tượng đang có hành vi thăm dò.

Chủ tịch UBND xã Đạo Viện Trần Văn Cương cho biết thêm, từ tồn tại của địa phương trong suốt nhiều năm qua, anh đã lựa chọn việc đột phá, đổi mới năm 2021 “Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, khoáng sản; Xử lý, giải quyết dứt điểm tồn tại, hạn chế đất công ích 5%”. Theo số liệu báo cáo UBND huyện, quỹ đất 5% của xã là 44.000 m2. Tuy  nhiên, do công tác quản lý qua các thời kỳ không chặt chẽ, quỹ đất 5% bị hao hụt vì người dân lấn chiếm, sử dụng; chuyển đổi mục đích sử dụng, trao, tặng cho con cháu... Hiện  nay, UBND xã quyết liệt, triển khai rà soát tới từng hộ dân về thực trạng sử dụng đất. Đồng thời, dự kiến các phương án để tham mưu cấp trên giải quyết sao cho đúng pháp luật mà vẫn bảo đảm quyền lợi của người dân.

Trên cương vị, chức trách của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Kiên Cường đã lựa chọn nhiệm vụ đổi mới, đột phá là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện phát triển kinh tế, xã hội sát với điều kiện thực tiễn của địa phương với trên 30 đầu điểm công việc. Nội dung trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn huyện; Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Giám sát việc tổ chức thực hiện 2 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; chương trình xây dựng nông thôn mới; làm nhà cho hộ nghèo.

Đồng chí Phạm Kiên Cường nhấn mạnh, từ nắm chắc từng đầu điểm công việc, việc nào khó, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, đồng chí đã tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung giải quyết. Đến nay, tiến độ thực hiện đầu điểm công việc cơ bản hoàn thành so với kế hoạch năm, giai đoạn. Tuy nhiên, hiện nay, khó khăn, vướng mắc nhất của huyện là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn. Thời gian tới, đồng chí tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ; công khai lấy ý kiến nhân dân và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình. Đồng thời, tổ chức rà soát, kiểm kê đất đai và tài sản trên đất; tổ chức họp xét bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tiếp tục tuyên truyền vận động đối thoại với các hộ chưa nhận kinh phí bồi thường; xử lý các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình.

Thực hiện việc đột phá, đổi mới đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở, người chủ trì các cấp của huyện góp phần phát huy vai trò nêu gương, nâng cao trách nhiệm trên cương vị chức trách được giao. Đây được coi là giải pháp thiết thực, cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục