Công ty Điện lực Tuyên Quang đẩy mạnh chuyển đổi số tại các trạm biến áp

- Thực hiện chủ đề chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đặc biệt tại các Trạm biến áp, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của đơn vị, nâng cao an toàn, độ tin cậy của thiết bị trong quản lý vận hành lưới điện.

Xác định chuyển đổi số là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành công của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: Số hóa toàn bộ lưới điện; triển khai phần mềm quản lý máy biến áp, nâng cấp phần mềm quản lý an toàn lao động; số hóa toàn bộ hồ sơ sổ sách, lý lịch thiết bị, công trình xây dựng, hồ sơ khách hàng, số hóa các quy trình quản lý nội bộ theo từng lĩnh vực chuyên môn… Công ty đã thành lập Ban điều hành chuyển đổi số; nâng cấp hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, triển khai các ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh. Do đó, quá trình chuyển đổi số của Công ty Điện lực Tuyên Quang diễn ra nhanh chóng, đạt hiệu quả cao. Một trong những dấu ấn nổi bật đó là đưa Trung tâm Điều khiển xa vào vận hành và tích hợp được 6/6 trạm biến áp 110 kV trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ điều khiển xa không người trực. Đồng thời kết nối 83 bộ máy cắt Recloser, LBS lắp đặt trên hệ thống lưới điện trung thế về trung tâm điều khiển xa để thực hiện thao tác đóng/cắt điện từ trung tâm điều khiển.

 Công nhân Điện lực thành phố Tuyên Quang kiểm tra trạm biến áp tổ 12, phường Minh Xuân.

Ông Trần Xuân Hảo, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, để nâng cao chất lượng chuyển đổi số tại các trạm biến áp trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đóng điện đưa vào vận hành 29 trạm biến áp 0,4 kV với tổng công suất lắp đặt là 4.400 kvA. Việc đưa các trạm biến áp mới xây dựng vào vận hành nhằm san tải cho các trạm biến áp đang quá tải, giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện cho khách hàng. Ngoài ra, còn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của nhân dân và các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu từ nay đến cuối năm 2022, công ty sẽ tập trung nâng công suất đối với 3 trạm biến áp 110kV Gò Trẩu (thành phố Tuyên Quang), trạm biến áp 110kV Hàm Yên, trạm biến áp 110kV Sơn Dương; xây dựng các xuất tuyến 35kV cho các các trạm biến áp 110kV Sơn Nam, 110kV Na Hang, 110kV Chiêm Hóa; xây dựng mới và cải tạo lưới điện 10kV lên 22kV giai đoạn 2 khu vực thành phố Tuyên Quang và huyện Hàm Yên. Đối với lưới điện hạ thế sẽ xây dựng các trạm biến áp 0,4kV nhằm san tải và giảm tổn thất cho các trạm biến áp hiện có, xây dựng mới và cải tạo nâng cấp các tuyến đường dây hạ thế hiện đang quá tải.

Cán bộ Trung tâm Điều khiển xa, Công ty Điện lực Tuyên Quang quản lý vận hành hệ thống lưới điện.

Việc đang đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành tại các trạm biến áp của Công ty Điện lực Tuyên Quang đã và đang phát huy tính hiệu quả, góp phần đảm bảo vận hành an toàn, ổn định lưới điện truyền tải, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ nhu cầu đời sống, kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục