Hà Nội: Triển khai 28 mô hình phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về triển khai các mô hình điểm tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Kế hoạch nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch được triển khai bằng 28 mô hình và được thực hiện từ tháng 11-2023 và các năm tiếp theo. Trong đó, nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến (3 mô hình) gồm: Triển khai 53 DVC thiết yếu; tự động hóa bộ phận giải quyết TTHC, bộ phận “một cửa” các cấp thông qua tương tác Kiosk; xây dựng tối thiểu 20 DVC không sử dụng hồ sơ giấy.

Nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội (14 mô hình) gồm: Khám, chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) và VneID; khám, chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, Kiosk tự phục vụ; triển khai tại các cơ quan thực hiện chứng thực công chứng, tổ chức hành nghề công chứng, văn phòng thừa phát lại; triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại khách sạn, căn hộ, biệt thự, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, tàu thủy lưu trú du lịch; nhà trọ, nhà khách, nhà công vụ; triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại nhà cho thuê, nhà ở trong khu công nghiệp; triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh; triển khai nền tảng quản lý lưu trú trên xe khách đường dài; triển khai giải pháp kiểm soát ra - vào tại điểm du lịch, khu du lịch; triển khai giải pháp kiểm soát ra - vào khu công nghiệp; triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (cơ sở cầm đồ; dịch vụ bảo vệ; cơ sở khác); triển khai thiết bị xác thực điện tử trong đào tạo, sát hạch lái xe; triển khai giải pháp xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội; triển khai cho vay tín chấp công dân hộ nghèo, người có công; phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số.

Nhóm tiện ích phục vụ công dân số (8 mô hình) gồm: Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO); nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố (LGSP); truyền thông chính sách qua hệ thống LED, pano, áp phích, truyền thanh cơ sở, truyền hình địa phương, hệ thống phát thanh thông minh, nền tảng số; triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06/CP cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí so với đào tạo truyền thống; triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID; triển khai tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VneID, Call Center; thông tin lý lịch tư pháp trên VnelD; triển khai tích hợp thông tin sổ sức khỏe điện tử, sổ lao động điện tử trên VneID; quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VneID theo chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP Trung ương; số hóa tạo lập dữ liệu trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (lao động xã hội, các tổ chức hội, đoàn thể...) phục vụ cải cách TTHC.

Nhóm Phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp (1 mô hình) đó là Tổ chức đào tạo, tập huấn an ninh, an toàn, bảo mật thông tin cho người sử dụng cuối (end use).

UBND thành phố yêu cầu quá trình triển khai thực hiện phải thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao phục vụ mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc thù, đặc điểm tại thành phố Hà Nội.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục