Hội thảo khoa học về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

- Ngày 21-4, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học về kết quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang”.

Đề tài do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện từ tháng 7- 2020 đến tháng 6 - 2022, đã thực hiện, khảo sát, đánh giá hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 thuộc 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham gia buổi hội thảo khoa học.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận nêu thực trạng xây dựng, áp dụng và đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của UBND cấp xã. Các đề xuất như bố trí kinh phí, cán bộ đủ năng lực trong khi áp dụng; tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức nâng cao nhận thức về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015…

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục