Kiểm tra, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học tại Yên Sơn

- Ngày 21-4, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra, đánh giá mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sinh sản và trồng, chế biến cây thức ăn chăn nuôi nhằm phát triển bền vững đàn trâu hàng hóa tại xã Kim Quan; mô hình chăn nuôi gà RiTP cho thịt theo hướng liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thịt gà hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế tại xã Đội Bình (Yên Sơn).

 

Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá mô hình chăn nuôi gà RiTP cho thịt theo hướng liên kết chuỗi giá trị tại xã Đội Bình (Yên Sơn).

Mô hình Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sinh sản và trồng, chế biến cây thức ăn chăn nuôi nhằm phát triển bền vững đàn trâu hàng hóa tại xã Kim Quan được triển khai từ tháng 5-2020. Mô hình thực hiện ứng dụng, chuyển giao 6 quy trình công nghệ: Quy trình thụ tinh nhân tạo tinh trâu Murrah dạng cọng dạ; trồng cỏ VA06; chế biến cây thức ăn cho trâu; tuyển chọn, chăn nuôi trâu đực giống và trâu cái sinh sản; nuôi nghé lai; phòng trị bệnh cho trâu. 

Đối với mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ chăn nuôi gà RiTP cho thịt theo hướng liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thịt gà hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế. Đề tài đã triển khai xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi gà diện tích 1.200 m2. Dự kiến đầu tháng 5-2022 bắt đầu triển khai nuôi gà với quy mô: Chăn nuôi gà bố mẹ sinh sản 3.000 con mái, 360 con trống; chăn nuôi gà bố mẹ sinh sản phân tán tại 4 hộ với 2000 con mái, 300 con trống.

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục