Kiểm tra, đánh giá dự án khoa học công nghệ

- Trong ngày 13 và 14-5, Đoàn công tác của Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi (Bộ Khoa học và Công nghệ), Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi.

Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá dự án ây xdựng mô hình công nghệ và thiết bị tiên tiến sản xuất ván ghép thanh xuất khẩu và nội tiêu tại thị trấn Tân Yên (Hàm Yên).

Đoàn đã thực hiện kiểm tra các dự án công nghệ và thiết bị tiên tiến sản xuất ván ghép thanh xuất khẩu và nội tiêu; mô hình ương nuôi giống và thương phẩm cá chình hoa tại hồ thủy điện Tuyên Quang; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sinh sản và trồng, chế biến cây thức ăn chăn nuôi nhằm phát triển bền vững đàn trâu hàng hóa; mô hình chăn nuôi gà RiTP cho thịt theo hướng liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thịt gà hàng hóa; chăn nuôi bò thịt cao sản BBB (Blanc - Blue - Belge); mô hình chăn nuôi thỏ New Zealand theo hướng hàng hóa; mô hình nhân giống dê lai và xây dựng mô hình nuôi dê thương phẩm. Các dự án này thực hiện tại Yên Sơn, Hàm Yên, Sơn Dương, Na Hang.

Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản BBB (Blanc-Blue-Belge) tại xã Nhữ Khê (Yên Sơn).

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã đánh giá các tiêu chí đã triển khai đảm bảo theo đúng các nội dung được phê duyệt. Đồng thời, đoàn đề nghị các đơn vị chủ trì khẩn trương thực hiện các nội dung tiếp theo của dự án đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Vân Anh

Tin cùng chuyên mục