Xây dựng nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao cho đất nước

Phó Chủ tịch nước mong muốn, các tài năng trẻ khoa học công nghệ sẽ là lực lượng nòng cốt trong giữ lửa và truyền lửa cho các lớp thanh niên, người nghiên cứu khoa học khác cùng vươn lên phát triển và tạo thành sức mạnh trí tuệ chung trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các đại biểu các tài năng trẻ khoa học công nghệ.

Ngày 27/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu các tài năng trẻ khoa học công nghệ năm 2022.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng các tài năng trẻ vinh dự nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, các tấm gương tiêu biểu sẽ lan tỏa niềm đam mê, sáng tạo tới cộng đồng, tạo niềm tin cho lớp thanh niên hiện nay, đặc biệt trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức hai giải thưởng của Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, các giải thưởng đã ươm mầm, phát hiện, lan tỏa các tấm gương trẻ tiêu biểu trong nhiều năm qua; qua đó, góp phần rút ngắn khoảng cách về giới trong nghiên cứu khoa học, xây dựng nữ trí thức trẻ khoa học công nghệ; khuyến khích thanh niên, đặc biệt các nữ sinh Việt Nam vươn lên, mạnh dạn thể hiện bản lĩnh trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, với chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, cùng với sự quan tâm của toàn xã hội, công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học của Việt Nam không ngừng phát triển. Đội ngũ nghiên cứu khoa học công nghệ ngày càng lớn mạnh, có những đóng góp thiết thực.

Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho phát triển nguồn nhân lực cũng như khoa học công nghệ ngày càng cao, hiệu quả, thiết thực và đạt được nhiều kết quả tích cực, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thuận lợi, cơ hội xen lẫn khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch nước mong muốn, các tài năng khoa học công nghệ trẻ tiếp tục nắm bắt, dự báo nhanh nhất xu hướng của thế giới, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, trực tiếp là nơi đang làm việc những chính sách phát triển khoa học công nghệ để theo kịp xu thế chung của thế giới.

Bên cạnh đó, tích cực trau dồi, rèn luyện toàn diện về nhân cách, phẩm chất, kỹ năng, không chỉ tập trung nghiên cứu khoa học giỏi mà còn phải trở thành nguồn nhân lực chất lực cao, toàn diện, có trách nhiệm với xã hội, cống hiến cho đất nước; đồng thời có trình độ văn hóa cao mang bản sắc văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, Trung ương Đoàn, các bộ ngành, địa phương tiếp tục phát huy hai giải thưởng ý nghĩa này, nâng tầm uy tín, chất lượng để Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam trở trở thành một trong những giải thưởng hàng đầu về khoa học công nghệ của thanh niên Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu, mở rộng để giải thưởng toàn diện hơn, ngoài nghiên cứu khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên mà còn còn bao gồm cả khoa học xã hội và nhân văn.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách cụ thể với Đảng, Nhà nước, Quốc hội để có cơ chế, chính sách ngày càng toàn diện, đầy đủ hơn và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các nhà khoa học trẻ để họ tiếp tục duy trì đam mê, cống hiến cho đất nước; có những hỗ trợ kịp thời trong đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, lan tỏa phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ, khát vọng phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp về công tác tài năng trẻ nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ tài năng quốc gia, xây dựng đội ngũ nhân tài cho đất nước, trong đó chú trọng các tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam là hai trong số nhiều mô hình giải thưởng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm tìm kiếm, phát hiện các tài năng trẻ khoa học công nghệ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao cho đất nước. Thông qua đó nhằm thúc đẩy thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và làm chủ khoa học công nghệ; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Năm nay, các Giải thưởng Quả cầu vàng và Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, được đồng hành bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Dịch vụ Tân Hiệp Phát, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) và Trường đại học Phenikaa. Theo đó, 10 cá nhân tiêu biểu sẽ vinh dự nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng và 20 nữ sinh xuất sắc nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam.

Theo Baonhandan

Tin cùng chuyên mục