Yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cung cấp số liệu các dự án đầu tư lĩnh vực khoa học, công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có văn bản yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cung cấp số liệu về các dự án đầu tư sắp hết thời gian hoạt động; tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ về Bộ.

Nhà màng, nhà lưới thuộc Dự án đầu tư xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất rau an toàn theo phương pháp thủy canh trên 1.000m2, ngân sách 1,5 tỷ đồng do đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thực hiện hư hỏng, bỏ hoang sau thời gian ngắn hoạt động.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, triển khai thực hiện và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo yêu cầu.

Trước đó, Báo Nhân Dân đã có bài nêu rõ những bất cập, tồn tại và hạn chế trong quản lý, sử dụng kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2022. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan đầu mối, là chủ đầu tư tất cả các đề tài, nhiệm vụ khoa học.

Tuy nhiên trong thời gian dài, công tác quản lý, sử dụng kinh phí nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu, lãng phí tài sản công; nhiều kết quả ứng dụng, chuyển giao công nghệ dở dang, chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Theo Báo Nhandan

Tin cùng chuyên mục