Kết quả bước đầu phong trào chung tay xử lý và chống rác thải nhựa

- Thực hiện phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Thôn Cây Chanh 2, xã Đức Ninh (Hàm Yên) nằm ven Quốc lộ 2. Một năm về trước việc xả rác thải sinh hoạt, vứt rác bừa bãi diễn ra phổ biến. Mới đây, thôn được Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên lựa chọn làm điểm thực hiện mô hình về thu gom, phân loại rác thải hưởng ứng Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.


Cán bộ MTTQ xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) hướng dẫn cho nhân dân cách phân loại, xử lý rác.

Ủy ban MTTQ phường An Tường đã hướng dẫn các hộ gia đình phân loại rác thải, mỗi hộ có 1 xô đựng rác hữu cơ và 1 xô đựng rác vô cơ, vận động các hộ gia đình hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần trong sản xuất, sinh hoạt gia đình, góp phần giảm thiểu tối đa rác thải nhựa ra môi trường. Ngoài ra, MTTQ phường đã phối hợp với Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ môi trường Thanh Bình hướng dẫn các hộ gia đình đào hố, kỹ thuật xử lý rác hữu cơ ngay trong khuôn viên vườn của các gia đình.

Tại xã Hào Phú (Sơn Dương), Ủy ban MTTQ xã đã thành lập 13 mô hình “Tự quản về bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa giai đoạn 2020 - 2025” tại 9 khu dân cư với 307 thành viên tham gia. Tổ tự quản sẽ thực hiện công tác tuyên truyền cho nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa ở các tuyến đường trong thôn tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, thực hiện nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong năm 2020 là chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động phong trào và chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên phát động hưởng ứng thực hiện phong trào trên địa bàn. Đồng thời, hiệp thương, thống nhất, phân công nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện. Cùng với đó, xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ, nhóm tự quản thu gom rác thải và chống rác thải nhựa ở tất cả các khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân, các hộ gia đình ký cam kết tự giác thực hiện thu gom rác thải, chống rác thải nhựa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Qua 3 tháng triển khai thực hiện phong trào đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Tính đến ngày 15-9, 7/7 huyện, thành phố và 110/138 xã đã tổ chức phát động phong trào; 1.022 thôn ký cam kết triển khai đến hộ gia đình; xây dựng được 690 mô hình tự quản về xử lý rác thải và chống rác thải nhựa.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, MTTQ ở mỗi xã, phường, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn để phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức thành viên. Hội Liên hiệp phụ nữ đảm nhận vận động hội viên thu gom chai nhựa làm gạch sinh thái, xây dựng tuyến đường hoa. Hội Nông dân vận động hội viên, hộ gia đình làm thùng đựng, thu gom, xử lý rác hữu cơ. Đoàn thanh niên xây dựng điểm rác xanh tại các nhà văn hóa thôn… Từ đó, phong trào bước đầu đã nhận được sự ủng hộ hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân.

Tuy nhiên, thực tế quá trình triển khai ở cơ sở cũng gặp một số vướng mắc. Trong đó, khó khăn nhất là việc thu gom, xử lý rác thải, nhất là ở vùng nông thôn chưa có đơn vị đến thu gom rác thải, chưa có nơi tập kết rác thải tập trung. Phần lớn các hộ gia đình vẫn tự xử lý rác thải tại gia đình như chôn, lấp tại vườn, hoặc đốt, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Do đó, các cấp, các ngành cần có các giải pháp đồng bộ hơn nữa để phong trào thực sự đi vào cuộc sống.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục