Phấn đấu 100% chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn môi trường vào năm 2025

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.
 

Hiện trên địa bàn thành phố có 3.676 cơ sở y tế. Tổng lượng chất thải y tế phát sinh trên địa bàn thành phố khoảng 27.522 kg/ngày, trong đó chất thải y tế nguy hại khoảng 8.448 kg/ngày (chiếm khoảng 30%), chất thải rắn thông thường khoảng 19.074 kg/ngày.

Dự báo đến năm 2020, khối lượng chất thải của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố phát sinh trung bình khoảng 90 tấn/ngày và đến năm 2030 sẽ phát sinh khoảng 150 tấn/ngày. Dù công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, song ở một số cơ sở y tế, hệ thống xử lý nước thải đã xuống cấp, hệ thống lò đốt rác thải hoạt động không hiệu quả, thiếu nguồn kinh phí đầu tư hệ thống xử lý chất thải…

Nếu không có các giải pháp trước mắt và lâu dài để quản lý, thu gom xử lý chất thải y tế sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do đó, mục tiêu của đề án là đến năm 2025, 100% chất thải y tế nguy hại phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường. 

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục