Quy định rõ độ sâu trong lòng đất

Bà Đào Thị Hợp, phường An Tường (TP Tuyên Quang)

Đối với quy định về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, tại khoản 1 Điều 31 của dự thảo có nêu: “Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan”. Tôi cho rằng, Dự thảo phải quy định rõ về độ sâu, chiều cao phải tuân thủ là bao nhiêu? Hoặc ghi rõ phải tuân theo quy định của văn bản nào? Người sử dụng đất có quyền được sử dụng đất đến độ sâu bao nhiêu? Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm được thực hiện như thế nào? Từ đó để có cơ sở thực hiện sau này, bởi đây là vấn đề liên quan đến các quyền về sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm trong lòng đất.

Tin cùng chuyên mục