Tiếp tục thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật

Công ty JVE và đoàn chuyên gia Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm, kéo dài thêm 2 tháng và chịu trách nhiệm hoàn toàn về công nghệ trong quá trình thí điểm vào mùa mưa.

Chiều 22-7, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp về việc phối hợp để bảo đảm hài hòa giải quyết thoát nước mùa mưa và việc thực hiện thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản.

Tham dự cuộc họp có đại diện các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) và Công ty cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt (Công ty JVE).

Theo kết luận cuộc họp, việc xả nước, hạ mực nước hồ Tây do Công ty Thoát nước Hà Nội thực hiện theo đúng quy định để bảo đảm công tác thoát nước mùa mưa, chống úng ngập.

Do thời gian chuẩn bị cho công tác thử nghiệm xử lý làm sạch sông Tô Lịch ngắn (một tuần), nên Công ty JVE chưa cập nhật đầy đủ thông tin về điều kiện tự nhiên, thời tiết và chế độ vận hành, diễn biến mực nước, lưu tốc... trên sông Tô Lịch, vì vậy ảnh hưởng đến quá trình thực hiện thí điểm. Công ty JVE và đoàn chuyên gia Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm, kéo dài thêm 2 tháng và chịu trách nhiệm hoàn toàn về công nghệ trong quá trình thí điểm xử lý trong mùa mưa.

Để thực hiện tốt công tác đánh giá quá trình thí điểm xử lý làm sạch sông Tô Lịch, các bên thống nhất, Công ty JVE có phương án bảo đảm về mặt công nghệ nếu tiếp tục thực hiện thí điểm trong mùa mưa. Trường hợp không đáp ứng được các phương án về mặt công nghệ khi thực hiện thí điểm xử lý trong mùa mưa, Công ty JVE chuyển thời gian thí điểm xử lý vào mùa khô, vì thời gian này ít mưa, mực nước trên sông Tô Lịch và hồ Tây sẽ ổn định hơn.

Trong thời gian tới, Công ty Thoát nước Hà Nội và Công ty JVE tiếp tục phối hợp để bảo đảm hài hòa giải quyết thoát nước cho thành phố trong mùa mưa và việc thí điểm xử lý. Trước khi thực hiện xả, hạ mực nước hồ Tây, Công ty Thoát nước Hà Nội có thông báo bằng văn bản cho Công ty JVE trước một ngày, trừ trường hợp mưa bão đột xuất, liên tiếp.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục