Ở một đơn vị đi đầu

- Thực hiện chuyển đổi số, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã nâng cao năng suất lao động và ...

Tin xem nhiều

Kiểm tra, đánh giá dự án khoa học công nghệ

- Trong ngày 13 và 14-5, Đoàn công tác của Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi (Bộ Khoa học và Công nghệ), Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình ...