Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

- Kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023), 62 năm ngày Bác Hồ về thăm Tuyên Quang (19/3/1961 - 19/3/2023) từ ngày 18/3 đến ngày 02/4 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang sẽ tổ chức Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục