Không sử dụng kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh vào lớp 10

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh, vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát và đề nghị sửa đổi một số điều của Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, sửa đổi điểm 3.5.1, mục 3.5 khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 30/QĐ -UBND ngày 29/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tuyển thẳng. Việc thực hiện tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không sử dụng kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh và các chứng chỉ ngoại ngữ.

Các thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Tuyên Quang năm 2023.

Cùng với đó, bãi bỏ điểm 3.5.3, mục 3.5 khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về điểm khuyến khích, bãi bỏ hoàn toàn chế độ cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, không sử dụng kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh và các chứng chỉ ngoại ngữ. Những nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh.

Trước đó, thực hiện Công văn số 638/UBND-THVX ngày 24/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024- 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát và gửi văn bản xin ý kiến Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về việc sửa đổi một số điều của Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức thực hiện.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục