Tiếng việt | English

Công bố sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019

Những thông tin, số liệu, đặc điểm của doanh nghiệp cả nước là nội dung của “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019”, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố chiều 10-7, tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự, phát biểu chỉ đạo. Tham dự lễ công bố còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản.

Quang cảnh lễ công bố.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn "Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam" nhằm mục đích cung cấp số liệu, thông tin đầy đủ, cập nhật về cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, gồm các nội dung quan trọng như: Quy mô về vốn, mật độ doanh nghiệp ở từng địa phương, công nghệ, lợi nhuận, lao động, lĩnh vực hoạt động... của các loại hình doanh nghiệp. Đây là nguồn dữ liệu tổng hợp, chính thống cho Chính phủ, các địa phương, bộ, ngành phục vụ hoạt động điều hành kinh tế - xã hội.

Đến ngày 31-12-2018, Việt Nam có 714.755 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 9,2% so với cùng thời điểm năm 2017 và số doanh nghiệp thành lập mới có xu hướng tăng qua các năm. Riêng Hà Nội có 143.119 doanh nghiệp đang hoạt động ở thời điểm nói trên, xếp thứ hai cả nước. Một số địa phương có tốc độ tăng doanh nghiệp cao hơn mức bình quân cả nước, như Bình Dương, Bạc Liêu, Bắc Ninh...

Tính bình quân, Việt Nam có 14,7 doanh nghiệp/1.000 người dân trong độ tuổi lao động. Một số địa phương có mật độ doanh nghiệp cao như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng... Tổng số lao động làm việc tại doanh nghiệp là 14,51 triệu người.

Tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gợi ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê tiếp tục hoàn thiện, bổ sung một số chỉ số theo hướng sâu hơn, với yêu cầu chung là “con số phải biết nói”, chứa đựng đầy đủ thông tin với chất lượng cao nhất. Từ đó, ấn phẩm sẽ tiếp tục được bổ sung số liệu và xuất bản hằng năm.     

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục