Công ty TNHH Hiệp Phú: Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách

TQĐT - Một trong những tiêu chí đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự có hiệu quả là xem xét đơn vị đó đã thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước như thế nào. Nhận thức được trách nhiệm đó, Công ty TNHH Hiệp Phú đã xem việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước là hoạt động song hành gắn liền với sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

Công nhân Công ty TNHH Hiệp Phú thi công công trình đường dẫn cầu Tuần Quán (TP. Yên Bái). 

Công ty TNHH Hiệp Phú thực hiện lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng công trình cầu đường bộ, sản xuất bê tông nhựa nóng, khai thác đá. Công ty luôn phấn đấu không ngừng trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời luôn xem việc triển khai nhiệm vụ công tác thuế là một nhiệm vụ hàng đầu.

Lãnh đạo công ty luôn ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, thường xuyên chỉ đạo kịp thời, tuyên truyền đến mỗi cán bộ công nhân về trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp nói chung và của công dân nói riêng trong việc đóng góp ngân sách nhà nước; không ngừng cập nhật và phổ biến các chính sách, chế độ mới đến người lao động. Công ty đã sắp xếp bộ máy nhân sự phù hợp, chặt chẽ làm công tác tuyên truyền về thuế, thống kê theo dõi để xác định nghĩa vụ nộp các loại thuế, bao gồm từ tổ chức kê khai đến việc thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời và chính xác, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Riêng năm 2017, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 15,8 tỷ đồng; 8 tháng năm 2018 là trên 7,3 tỷ đồng. Điều đó cho thấy kết quả sản xuất kinh doanh luôn gắn liền với việc thực hiện nghĩa vụ về thuế. Công ty đã tạo việc làm ổn định và ký hợp đồng không xác định thời hạn cho 167 người lao động và 563 người lao động thời vụ tại địa phương. Bên cạnh việc thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, công ty đã tuyên truyền  tới người lao động hiểu và nắm bắt rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện các chính sách thuế.

Bài, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục