Tiếng việt | English

Khí thế thi đua lao động, sản xuất đầu năm mới

- Ngay từ những ngày đầu năm mới 2020, khí thế thi đua lao động sản xuất trên các công trường, nhà máy, đồng ruộng diễn ra tưng bừng, rộn rã thực hiện năm “về đích” các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.


Trên công trình xây dựng cầu Tình Húc vượt sông Lô, thành phố Tuyên Quang, đơn vị thi công đã hoàn thành trên 70% khối lượng công việc, phấn đấu hoàn thành xây dựng cầu trước ngày 30-4-2020.


Công nhân Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang thi đua nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm ngay từ đầu năm mới.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH MTV Giày da Phúc Sinh,
Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương.


Người dân tộc Dao thôn Cầu Cao, xã Bạch Xa (Hàm Yên) thu hoạch cam 


Người dân thôn Tân Thành, xã Minh Thanh (Sơn Dương) thu hoạch mía nguyên liệu
cho vụ ép mía 2019 - 2020.


Nông dân thôn Sơn Khánh, xã Kim Phú (Yên Sơn) lắp đặt kênh mương bằng
cấu kiện bê tông đúc sẵn lấy nước chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân. 

Ảnh: Quốc Việt, Thùy Linh, Cao Huy

Tin cùng chuyên mục