Lấy ý kiến cử tri về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố

TQĐT - UBND thành phố vừa làm việc và thống nhất số liệu với Sở Xây dựng trong Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố và thành lập phường và Đề án đánh giá tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng đô thị sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, Đề án đánh giá các tiêu chuẩn thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang để trình Bộ Xây dựng thẩm định.

Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Lâm (Yên Sơn).

UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030. Trong đó, không gian đô thị của thành phố Tuyên Quang được quy hoạch mở rộng gồm các xã Kim Phú, Phú Lâm và thị trấn Tân Bình; là căn cứ để thành phố Tuyên Quang có thể chủ động đón nhận, khai thác có hiệu quả những tiềm năng và lợi thế về công nghiệp, du lịch trong điều kiện mới, hòa nhập vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 

UBND tỉnh đã lập Đề án phân loại đô thị đối với thành phố Tuyên Quang mở rộng đề nghị Bộ Xây dựng đánh giá. Theo đó, phạm vi phân loại đã bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố Tuyên Quang và 3 đơn vị hành chính cấp xã Kim Phú, Phú Lâm và thị trấn Tân Bình của huyện Yên Sơn dự kiến điều chỉnh về thành phố Tuyên Quang quản lý; đối với khu vực nội thị của thành phố mở rộng đã bao gồm toàn bộ các phường hiện nay và xã Đội Cấn, thị trấn Tân Bình và một phần xã Phú Lâm. Như vậy, việc thành lập các phường trên cơ sở một phần xã Phú Lâm và nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đội Cấn và thị trấn Tân Bình đã bảo đảm các điều kiện quy định. 

Theo phương án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang, điều chỉnh 65,32 km2 diện tích tự nhiên và dân số 29.401 người của huyện Yên Sơn vào thành phố quản lý. Điều chỉnh địa giới hành chính chuyển 19,2 km2 diện tích tự nhiên và 3.180 người của xã Phú Lâm về xã Kim Phú quản lý. Nhập thị trấn Tân Bình với xã Đội Cấn để thành lập phường Đội Cấn thuộc thành phố Tuyên Quang. Đối với phương án thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, dự kiến thành lập phường Đội Cấn thuộc thành phố Tuyên Quang gồm 34 km2 diện tích tự nhiên, dân số 15.022 người, bao gồm toàn bộ 25,96 km2 diện tích tự nhiên, dân số 9.051 người của xã Đội Cấn và toàn bộ 8,04 km2 diện tích tự nhiên, dân số 5.971 người của thị trấn Tân Bình. Thành lập phường Mỹ Lâm thuộc thành phố Tuyên Quang trên cơ sở 18,79 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.418 người còn lại của xã Phú Lâm.

UBND thành phố đã tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá tác động và định hướng phát triển của đơn vị hành chính sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường Mỹ Lâm, Đội Cấn. Đồng thời đã tiếp thu các ý kiến tham gia, góp ý tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 13-11-2018, phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự thảo đề án. Hiện nay, UBND thành phố đang lấy số liệu tính đến hết năm 2017 trong dự thảo đề án. Tuy nhiên, khi hoàn thiện hồ sơ, Đề án trình Bộ Nội vụ, Chính phủ, UBND thành phố sẽ phải tính toán, bổ sung số liệu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố và các xã, thị trấn liên quan tính đến ngày 31-12-2018 vào dự thảo đề án. Về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang, hiện nay, UBND thành phố đã hoàn thiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030, Sở Xây dựng đã thẩm định, UBND tỉnh có Tờ trình gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến góp ý thống nhất bằng văn bản.


Người dân thị trấn Tân Bình (Yên Sơn) xem niêm yết danh sách lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh
địa giới hành chính thành phố tại nhà văn hóa tổ. 

Trong công tác tuyên truyền, hiện nay, UBND thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn và UBND các xã Đội Cấn, Kim Phú, Phú Lâm và thị trấn Tân Bình chuẩn bị nội dung, tài liệu tuyên truyền Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. Đặc biệt, UBND các xã, thị trấn thông tin, tuyên truyền việc lấy ý kiến cử tri về Đề án bằng hình thức phổ biến tại hội nghị cử tri do UBND xã tổ chức và tại các cuộc họp thôn trên địa bàn xã. 

Ông Nguyễn Công Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm (Yên Sơn) cho biết, UBND xã tổ chức họp triển khai tuyên truyền, phổ biến tới toàn bộ bí thư chi bộ, trưởng thôn. Sau đó các bí thư, trưởng thôn sẽ họp tại thôn để tuyên truyền, vận động người dân trong thôn, cùng với đó xã sẽ gửi về các thôn bản dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. Từ đó các thôn sẽ lấy ý kiến nhân dân và có biên bản nội dung ý kiến của người dân tham gia trong cuộc họp. UBND xã sẽ tổng hợp ý kiến để gửi về UBND thành phố và huyện Yên Sơn. Bà Võ Thị Hương, thôn 17, xã Phú Lâm (Yên Sơn) cho biết: “Người dân trong thôn cũng đã được nghe thông tin về đề án, cơ bản chúng tôi nhất trí với nội dung đó. Bởi khi sáp nhập về thành phố sẽ được nhà nước tiếp tục đầu tư hạ tầng đô thị đồng bộ, góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên; nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cải thiện chất lượng cuộc sống dân cư.

Ngay sau khi có văn bản đánh giá, phân loại đô thị của cơ quan có thẩm quyền đối với thành phố Tuyên Quang sau khi mở rộng và các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, UBND các xã Đội Cấn, Kim Phú, Phú Lâm và thị trấn Tân Bình tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn. 

Bài, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục