Quyết định phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

- Theo chủ trương này, Tuyên Quang được hỗ trợ nguồn vốn xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đi qua địa phận thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn và huyện Hàm Yên, chiều dài tuyến chính hơn 77 km kết nối với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, quy mô xây dựng giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 100km/h. Tuyến cao tốc có 20 cây cầu, 7 nút giao… Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang có đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua địa bàn tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên và 8 trạm y tế: Thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa), thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương), thị trấn Na Hang (Na Hang), thị trấn Lăng Can (Lâm Bình); Thái Long, An Tường, Mỹ Lâm, Tràng Đà (TP Tuyên Quang).

Tin cùng chuyên mục