Tiếng việt | English

Sôi nổi không khí lao động, sản xuất

- Trong những ngày này không khí thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, nhà máy diễn ra sôi nổi, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra. Dưới đây là một số hoạt động sôi nổi tại các công trường, nhà máy trên địa bàn tỉnh.


Công trình xây dựng cầu Tình Húc đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 

Sản xuất phôi thép tại Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang 

Công nhân Công ty TNHH Long Hà xã Hợp Thành (Sơn Dương) may quần áo thời trang xuất khẩu 

Công nhân Công ty TNHH Phú Bình Tuyên Quang hàn sắt. 

 

Ảnh: Quốc Việt - Trang Tâm - Trần Liên

Tin cùng chuyên mục