Tiếng việt | English

TP Tuyên Quang triển khai các bước điều chỉnh địa giới hành chính

TQOL - HĐND tỉnh khóa XVIII vừa tổ chức kỳ họp bất thường xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Tuyên Quang.

Theo đó, sáp nhập 689 thôn, tổ dân phố để thành lập 332 thôn, tổ dân phố mới và đổi tên 54 thôn, tổ dân phố; quyết nghị nhập nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên, dân số của xã Kim Phú, xã Phú Lâm và thị trấn Tân Bình (Yên Sơn) về thành phố Tuyên Quang; thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở một phần diện tích, dân số của xã Phú Lâm (Yên Sơn); điều chỉnh địa giới hành chính phần diện tích, dân số còn lại của xã Phú Lâm về xã Kim Phú; thành lập phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang) trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tân Bình (Yên Sơn) với xã Đội Cấn.


Thị trấn Tân Bình (Yên Sơn) sẽ được sáp nhập về thành phố Tuyên Quang
sau điều chỉnh địa giới hành chính.

Chuẩn bị cho việc điều chỉnh địa giới hành chính, hiện nay TP Tuyên Quang đã hoàn thành các điều kiện cơ bản về diện tích, dân số, tổng số đơn vị hành chính và được HĐND tỉnh biểu quyết tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang.

Theo ông Phạm Quốc Chương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang, UBND thành phố đã báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, ý kiến HĐND cấp xã, huyện về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. UBND các xã Đội Cấn, Phú Lâm, Kim Phú và thị trấn Tân Bình đã quyết định thành lập 82 tổ lấy ý kiến cử tri với tổng số cử tri là 20.580 người. Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức từ ngày 3-3-2019 đến 6-3-2019. Kết quả có 20.205/20.580 cử tri tham gia bỏ phiếu. Số cử tri đồng ý với việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang là 18.419/20.205 người, đạt tỷ lệ 91,16%.

Thành phố Tuyên Quang sau khi điều chỉnh địa giới hành chính sẽ có diện tích là 184,38 km2, dân số là 186.858 người. Thành phố sẽ có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 10 phường: Minh Xuân, Phan Thiết, Tân Quang, Tân Hà, Hưng Thành, Ỷ La, Nông Tiến, An Tường, Mỹ Lâm, Đội Cấn và 5 xã: Tràng Đà, Lưỡng Vượng, An Khang, Thái Long và Kim Phú. Theo ông Đặng Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Tuyên Quang phải thực hiện đồng thời với thành lập các phường thuộc thành phố Tuyên Quang để đảm bảo quy định về phân loại đô thị. Căn cứ vào hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, do phạm vi phân loại đô thị không trùng với phạm vi ranh giới đơn vị hành chính dự kiến thành lập nên UBND tỉnh đã tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ đơn vị dự kiến thành lập và lập Đề án phân loại đô thị đối với thành phố Tuyên Quang mở rộng đề nghị Bộ Xây dựng đánh giá. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã có văn bản về việc rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị với khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang và báo cáo rà soát tiêu chuẩn đô thị loại III đối với thành phố Tuyên Quang sau điều chỉnh địa giới hành chính. Theo đó, phạm vi phân loại đã bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố Tuyên Quang và 3 đơn vị hành chính cấp xã Kim Phú, Phú Lâm và Tân Bình của huyện Yên Sơn; đối với khu vực nội thị của thành phố Tuyên Quang mở rộng đã bao gồm toàn bộ các phường hiện nay và xã Đội Cấn, thị trấn Tân Bình và một phần xã Phú Lâm. Như vậy, việc thành lập các phường đã phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị của thành phố Tuyên Quang.

Việc mở rộng địa giới hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố giảm 1 đơn vị hành chính do sáp nhập thị trấn Tân Bình với xã Đội Cấn. Do đó tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách trong phạm vi điều chỉnh địa giới sáp nhập vào thành phố sau khi được chuyển giao về thành phố phải được sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cho phù hợp. Sở Nội vụ yêu cầu thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo số lượng theo quy định. Cán bộ, công chức dôi dư phải được bố trí điều động, phê chuẩn vào một số chức danh cán bộ và phân công đảm nhận chức danh công chức các xã, phường còn thiếu của hai địa phương hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định. Số lượng người không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố thực hiện theo phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố. 

Bài, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục