Xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn: Bài toán về quỹ đất

TQĐT - Theo quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhà văn hóa xã, phường, thị trấn, xóm, tổ dân phố, thôn bản có sân thể thao gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo 1.800 m2 trở lên đối với khu vực miền núi, 2.500 m2 đối với khu vực đồng bằng. Đây đang là thách thức đối với các địa phương do thiếu quỹ đất.

Nhà văn hóa thôn Hợp Hòa 2, xã Lưỡng Vượng được xây dựng theo chuẩn
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với sân thể thao.

Xã Thượng Ấm (Sơn Dương) vẫn chưa có lộ trình để về đích nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã phân trần, xã đã hoàn thành 11 tiêu chí, các tiêu chí còn lại xã đang phấn đấu hoàn thiện dần tuy nhiên lo ngại nhất hiện nay là tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa). Theo ông Thắng, tiêu chuẩn nhà văn hóa xã có sân thể thao đạt chuẩn phải đảm bảo diện tích 1.800 m2, trong đó, diện tích khu nhà văn hóa đạt chuẩn bảo đảm diện tích 300 m2 trở lên; khu thể thao đảm bảo 1.500 m2  trở lên. Nếu áp quy chuẩn này xã không tìm được đâu quỹ đất để xây dựng. 

Xã Phú Lâm (Yên Sơn) cũng chưa thể tìm được quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa xã. Ông Nguyễn Công Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm cho biết, mục tiêu đến năm 2019, xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới tuy nhiên đến thời điểm này xã vẫn chưa có đất để xây dựng nhà văn hóa xã. Không những thiếu quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa xã, 5 trong tổng số 23 thôn của xã cũng chưa thể tìm được địa thế cũng như quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao. 

Báo cáo của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, toàn tỉnh hiện đã xây dựng được 119 nhà văn hóa, xã phường thị trấn, trong đó chỉ có 36 nhà văn hóa đạt theo quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đạt 30,2%. Trong đó, huyện Lâm Bình có 3 nhà, Na Hang có 3 nhà, Chiêm Hóa 4 nhà, Hàm Yên 4 nhà, Yên Sơn 5 nhà, Sơn Dương 10 nhà, thành phố Tuyên Quang 7 nhà. Có 1.737 thôn, xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa, trong đó có 858 nhà văn hóa - khu thể thao thôn, bản tổ dân phố đạt quy chuẩn.

Đánh giá của ngành chuyên môn, hầu hết các xã, thôn, bản có nhà văn hóa chưa đạt chuẩn đều thiếu quỹ đất để xây dựng. Có địa phương có nhà văn hóa đạt chuẩn nhưng lại không có đất để xây dựng sân thể thao.    

Theo ông Nguyễn Huy Hùng, Phó chánh Văn phòng Ban điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm mục tiêu đến năm 2020, 100% số xã có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã, trong đó có 40% số xã có Trung tâm Văn hóa, Thể thao đạt chuẩn; 100% số thôn, bản có nhà văn hóa, trong đó có trên 40% Nhà văn hóa - Khu thể thao đạt chuẩn, các địa phương cần quy hoạch sân chơi, bãi tập thể thao nông thôn theo đề án, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Đã có 1 số địa phương làm rất tốt việc sử dụng đất công ích (đất 5%) để xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn. Điển hình như xã Tiến Bộ (Yên Sơn) ngoài sử dụng đất công ích xã còn vận động được người dân hiến 1 phần đất để bảo đảm xây dựng nhà văn hóa gắn với khu thể thao đạt chuẩn. Ông Trần Quyết Cường, Chủ tịch UBND xã cho rằng, với việc sử dụng hợp lý quỹ đất công ích để xây dựng nhà văn hóa, xã đã hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, bảo đảm hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn thôn mới ở các địa phương đồng thời là môi trường để cho người dân tổ chức các hoạt động sinh hoạt động đồng, thể dục thể thao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đảm bảo diện tích sử dụng cho nhà văn hóa xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, bản, giải pháp của các địa phương là xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý quỹ đất công ích (đất 5%); tuyên truyền vận động khuyến khích người dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm hiến đất xây dựng nhà văn hóa.

Bài, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục