Tin xem nhiều

Khẩn trương gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ

- Báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tuyên Quang, tiến độ gieo cấy lúa mùa đang rất chậm, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ cấu mùa vụ, công tác dự báo, phòng trừ ...