Tin xem nhiều

Thiết thực hỗ trợ phát triển nông nghiệp

- Để nông nghiệp thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Việc thực hiện các chính sách đã mang lại ...

Sâu, bệnh hại lan rộng trên lúa mùa

- Kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh, lan rộng gây hại trên các trà lúa ...