Hơn 2.800 tỷ đồng cho vay xây dựng nông thôn mới

- Đến nay, các ngân hàng trong tỉnh đã đầu tư cho vay hơn 2.800 tỷ đồng tại các xã nông thôn mới.


Ngân hàng SHB Tuyên Quang nâng cao chất lượng tín dụng, đáp ứng tốt
nguồn vốn vay tại các xã nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, các ngân hàng trong tỉnh đã đầu tư cho vay hơn 2.800 tỷ đồng tại các xã nông thôn mới. Trong đó, dư nợ tại 30 xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới là hơn 2.500 tỷ đồng; dư nợ tại các xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019 là hơn 330 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng… tập trung nguồn vốn đầu tư cho vay xây dựng nông thôn mới và các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục