Lâm Bình Nhiều biện pháp bảo vệ rừng

TQOL - Huyện Lâm Bình hiện có gần 70 nghìn ha rừng, trong đó có trên 43 nghìn ha rừng phòng hộ, gần 26 nghìn ha rừng sản xuất. Hạt Kiểm lâm huyện đã triển khai các phương án bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng bảo đảm không để xảy ra cháy rừng.

Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Bình tuyên truyền, hướng dẫn người dân
 cách phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND huyện Lâm Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, cấp xã và các tổ đội ở thôn, bản. Ông Hoàng Văn Kiên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết, ngay từ đầu năm 2019, hạt đã tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng và quản lý tốt lâm sản. Hạt Kiểm lâm huyện đang tập trung rà soát các vùng trọng điểm, kiện toàn lại 8/8 tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã và 75/75 tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng thôn, bản; cắm trên 5.000 biển cảnh báo cháy rừng tại các khu vực trọng điểm, rừng tự nhiên trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Tình, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình cho biết, tổng diện tích rừng ban đang quản lý là hơn 39.700 ha. Trong 3 tháng đầu năm, ban đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương tuần tra, kiểm tra 71 lượt, với 324 người tham gia. Để tăng cường biện pháp bảo vệ rừng, ban đã tổ chức lực lượng mật phục thường xuyên vào ban đêm.

Ban phối hợp với Công an, Kiểm lâm huyện và UBND các xã trong công tác quản lý bảo vệ rừng; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Na Hang trong công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đến nay, ban đã ký hợp đồng với 158 tổ chức, cá nhân giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích gần 13.000 ha. Ban đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát các hộ tuần tra bảo vệ rừng theo hợp đồng ký kết. Với các hộ vi phạm hợp đồng, ban xử lý dứt điểm và chấm dứt hợp đồng.

Theo Chủ tịch UBND xã Thổ Bình Vi Văn Sự, toàn xã hiện có hơn 6.000 ha rừng. Trong đó, có hơn 3.000 ha rừng phòng hộ, gần 3.000 ha sản xuất. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng có hiệu quả, UBND xã đã thành lập 10 tổ phòng cháy, chữa cháy rừng tại 10 thôn, bản trong xã và vận động, tổ chức cho các hộ sinh sống tại khu vực có rừng ký cam kết thực hiện bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; cấp phát các dụng cụ cho các tổ, đội phòng chống cháy rừng. 

Xuân Lập có trên 8.000 ha rừng, xã đang tích cực phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn tổ chức cho bà con trong xã ký cam kết bảo vệ rừng. Đồng thời phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm bảo vệ, phòng chống cháy rừng cho nhân dân. 

Trước diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, trong thời gian tới có thể nắng  nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng rất cao, do đó huyện Lâm Bình thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Nhân lực tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần kỹ thuật tại chỗ, bảo đảm giữ gìn nguồn tài nguyên rừng đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục