Tin xem nhiều

Bảo vệ thủy sản mùa mưa bão

- Nhằm giảm thiệt hại cho các hộ nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão, ngành Nông nghiệp và các hộ nuôi trồng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ an toàn nuôi trồng ...