Công ty Điện lực Tuyên Quang phấn đấu nằm trong 10 đơn vị xuất sắc nhất của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

- Ngày 6-1, tại Royal Palaza Center (TP Tuyên Quang), Công ty Điện lực Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2022, vượt qua khó khăn chung về tình hình kinh tế của cả nước và của ngành điện, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chủ động xây dựng chương trình công tác, bám sát chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó đảm bảo đáp ứng cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, sản lượng điện thương phẩm của Công ty đạt 1.199,5 tỷ kWh, tăng trưởng 4,51% so với năm 2021, đạt 94,68% kế hoạch giao; tỷ lệ tổn thất điện năng thương phẩm là 5,50%, thấp hơn 0,09% so với kế hoạch giao; tỷ lệ tổn thất điện năng theo cấp điện áp là 4,64%, thấp hơn 0,76% so với kế hoạch giao. Tỷ lệ hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện đạt 99,91%...

Tại hội nghị, Công ty Điện lực Tuyên Quang đưa ra một số mục tiêu chủ yếu, trong đó, giữ vững đơn vị nằm trong 10 đơn vị xuất sắc nhất của tổng công ty; điện thương phẩm đạt trên 1,298 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất giảm xuống dưới 5,37%; thu, nộp tiền điện đạt 100% kế hoạch… Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện chương trình chuyển đổi số, tăng cường quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các phụ tải trên địa bàn và phụ tải cấp bách khác theo yêu cầu của tỉnh giao.

Nhân dịp này, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022; Công ty Điện lực Tuyên Quang khen thưởng cho 19 tập thể có thành tích hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2022 và tổ chức phát động thi đua năm 2023.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục