Công ty Điện lực Tuyên Quang phấn đấu tổn thất điện năng giảm xuống dưới 5,35%

- Ngày 22-3, Công ty Điện lực Tuyên Quang tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, gồm: Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị người lao động tại các đơn vị và trả lời kiến nghị của công nhân viên chức, kết quả công tác đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; báo cáo đánh giá việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chế độ chính sách đối với người lao động; báo cáo công khai tài chính, trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ...

Công ty Điện lực Tuyên Quang ký kết thực thi văn hóa doanh nghiệp.

Năm 2022, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Tuyên Quang đã nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo tiến độ của Tổng công ty giao; chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Năm 2023, quán triệt thực hiện chủ đề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty Điện lực Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2023 của công ty. Trong đó, điện thương phẩm đạt trên 1,2 tỷ Kwh, tổn thất điện năng giảm xuống dưới 5,35 %, chỉ tiêu thu nộp tiền điện đạt trên 99,8%. 

Tại hội nghị, Công ty Điện lực Tuyên Quang tổ chức ký kết thực thi văn hóa doanh nghiệp, phát động xây dựng văn hóa an toàn lao động và phấn đấu đạt tiêu chí về an toàn an ninh trật tự năm 2023.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục