Doanh nghiệp được tạm nộp 80% thuế TNDN 4 quý

- Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” Cục Thuế tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định mới có trong Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ký ban hành ngày 30/10/2022 thì doanh nghiệp có thể tạm nộp 80% thuế thu nhập doanh nghiệp của 4 quý, thay vì phải nộp 75% số thuế thu nhập của 3 quý như quy định cũ.

 Như vậy có nghĩa là từ 31- 10, doanh nghiệp nào chưa tạm nộp đủ 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu năm theo quy định cũ tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, thì cũng không cần phải vội đi nộp thêm tiền thuế bổ sung. Mà doanh nghiệp sẽ được áp dụng tỷ lệ tạm nộp 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Quy định này nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp chủ động cân đối được dòng tiền trong 2 tháng cuối năm.

Theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của năm 2022, hạn cuối cùng vào ngày 31/10/2022; còn theo Nghị định số 91/2022/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải nộp 80% thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2022, hạn cuối cùng là ngày 30/01/2023.

Tin, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục