Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý III và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021

- Trong quý III năm 2021, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã cung cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; an ninh- quốc phòng, an sinh xã hội, đặc biệt là đã cung cấp điện ổn định, an toàn cho các sự kiện chính trị của tỉnh, các ngày lễ lớn trong năm và đảm bảo cung ứng điện cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

I. Công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

1. Điện thương phẩm:

Sản lượng điện thương phẩm quý III năm 2021 đạt 329,3 Tr.kWh; tăng 13,3 % so với cùng kỳ.

 Trong đó:

- Thành phần nông, lâm, ngư nghiệp đạt 11,64 Tr.kWh; tăng 49 % so với cùng kỳ;

- Thành phần CNXD đạt 453,93 Tr.kWh; tăng 11,7 % so với cùng kỳ;

- Thành phần Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng đạt 18,89 Tr.kWh; tăng 4,1 % so với cùng kỳ;

- Thành phần quản lý tiêu dùng đạt 342,4 Tr.kWh; tăng 8,1% so với cùng kỳ;

- Các hoạt động khác đạt 13,5 Tr.kWh; tăng 4,1% so với cùng kỳ.

2. Tổn thất điện năng:

Tỷ lệ tổn thất điện năng quý III năm 2021 đạt 3,92 %, giảm 3,04 % so với cùng kỳ năm 2020.

3. Giá bán điện bình quân:

- Giá bán điện bình quân quý III năm 2021 đạt 1.841,6 đồng/kWh, tăng 51,99 đồng/kWh so với cùng kỳ.

4. Doanh thu:

- Doanh thu năm quý III năm 2021 đạt 606,5 tỷ đồng, tăng 16,6 % so với cùng kỳ.

5. Công tác dịch vụ khách hàng:

- Công tác nhắn tin chăm sóc khách hàng SMS được Công ty Điện lực Tuyên Quang duy trì tốt. Trong quý III năm 2021 công ty đã thực hiện gửi 756.983 tin nhắn, tăng 12,2% so với cùng kỳ.

Trong đó: Thông báo tiền điện 491.859 lượt, giảm 6,66% so với cùng kỳ; Thông báo tạm ngừng cấp điện 109.634 lượt, tăng 14,67% so với cùng kỳ; Tin nhắn khác 155.490 lượt, tăng 199,3% so với cùng kỳ.

- Thực hiện chủ đề năm 2021 "Chuyển đổi số trong tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam" và chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ. Công ty đã thực hiện ký kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Tuyên Quang; việc này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, nhờ mạng lưới rộng khắp của Agribank sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng ở những địa bàn xa xôi, việc đi lại còn gặp nhiều khó khăn.

II. Công tác đầu tư xây dựng:

1. Công việc đã thực hiện trong quý III năm 2021:

a) Công tác chuẩn bị đầu tư:

- Triển khai lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt hồ sơ, lựa chọn nhà thầu thuộc 23 công trình đầu tư xây dựng bổ sung năm 2021;

- Triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 08 công trình đầu tư xây dựng năm 2022;

- Triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế bản vẽ thi công, công trình nâng công suất máy biến áp T2 trạm 110kV Chiêm Hóa Tuyên Quang.

b) Công tác triển khai thi công công trình:

- Triển khai khởi công, thi công 02 công trình đầu tư xây dựng bổ sung 2021.

2. Công việc dự kiến triển khai trong Quý IV năm 2021:

a) Chuẩn bị đầu tư:

- Tổ chức thẩm tra thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật của 08 công trình đầu tư xây dựng năm 2022;

- Tổ chức xét thầu các gói thầu thuộc công trình đầu tư xây dựng bổ sung 2021 và 08 công trình đầu tư xây dựng năm 2022;

- Tổ chức trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, công trình nâng công suất máy biến áp T2 trạm 110kV Chiêm Hóa Tuyên Quang.

b) Công tác triển khai thi công công trình:

- Triển khai thi công 02 công trình đầu tư xây dựng bổ sung 2021;

- Khởi công 21 công trình đầu tư xây dựng bổ sung 2021;

- Khởi công 08 công trình đầu tư xây dựng năm 2022.

III. Mục tiêu, nhiệm vụ quý IV năm 2021:

1. Công ty Điện lực Tuyên Quang tăng cường các giải pháp cung ứng điện, an toàn, ổn định cho khách hàng. Bảo đảm hệ thống lưới điện trong toàn tỉnh vận hành an toàn, ổn định, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh; sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhất là các khu công nghiệp trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh. Cải tạo lưới 10kV lên vận hành cấp 22kV khu vực thành phố Tuyên Quang để đảm bảo thi công xong trước mùa nắng nóng 2022.

2. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao quý IV năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

3. Không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố cháy nổ, hạn chế tối đa sự cố khách quan trong quản lý vận hành, giảm số lần và thời gian thay đổi phương thức kết dây và đồng thời đảm bảo tốt công tác an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho cán bộ công nhân viên.

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực thi văn hóa doanh nghiệp triển khai các nội dung của kế hoạch công tác văn hóa doanh nghiệp năm 2021 với chủ đề: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động – trọng tâm là huấn luyện kỹ năng nhận diện mối nguy và các biện pháp phòng tránh cho người lao động. Thay đổi tư duy, hiệu quả trong quản lý sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”.

5. Thực hiện tốt chủ đề của năm 2021: “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.                                                  

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Tin cùng chuyên mục