Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 25/10/2023 đạt 36,97% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang đến hết ngày 25/10/2023 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Tuyên Quang đạt 36,97% kế hoạch, tăng 0,14% so với kỳ báo cáo ngày 24/10/2023. Giá trị giải ngân đạt 2.571.432/6.954.567 triệu đồng, giá trị giải ngân tăng thêm 9.962,25 triệu đồng.

Thi công thảm nhựa đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 25/10/2023 gồm:

- Có 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch

- Có 10 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch

- Có 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch

- Có 8 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch

Có 5 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày gồm:

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN, giá trị giải ngân tăng thêm 1.279,09 triệu đồng.

- Huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm 5.500,97 triệu đồng.

- Huyện Sơn Dương, giá trị giải ngân tăng thêm 1.692,98 triệu đồng

- Chiêm Hoá, giá trị giải ngân tăng thêm 875,43 triệu đồng.

- Huyện Hàm Yên, giá trị giải ngân tăng thêm 604,15 triệu đồng.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 tỉnh Tuyên Quang là 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục