Triển khai nhiều giải pháp thực hiện “thực hành tiết kiệm chống lãng phí”

- "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" là chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của EVN. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể trên nhiều lĩnh vực, góp phần triển khai hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) hoàn thành chủ đề năm 2023 của tập đoàn đã đề ra.

Cán bộ Điện lực Yên Sơn ứng dụng công nghệ Hotline trong việc rửa sứ và trạm biến áp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Năm 2023, ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Tuyên Quang nói riêng  đối diện nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của giá nguyên liệu thế giới tăng cao đã làm tăng chi phí sản xuất điện. Do vậy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được coi là một trong những giải pháp quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của Công ty Điện lực Tuyên Quang. Theo đó, Công ty đã phổ biến Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023 của EVN tới tất cả các cán bộ nhân viên, người lao động trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng và chỉ tiêu hiệu quả năm 2023.

Trong đó, Công ty triển khai thực hiện mạnh mẽ các biện pháp kỹ thuật và quản lý để đảm bảo tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2023 giảm xuống dưới  5,35%; chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện sau miễn trừ: MAIFI 2,64 lần; SAIDI 277 phút; SAIFI 4,26 lần; phấn đấu sự cố lưới điện 110kV giảm dưới 1 vụ, sự cố lưới điện trung hạ áp giảm dưới 196 vụ; xây dựng chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025 và thực hiện lắp đặt 100% công tơ điện tử có đo xa theo Quyết định của Bộ Công Thương, định hướng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; thực hiện tiết kiệm 10% chi phí định mức; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, xem xét tính cần thiết, hiệu quả và tiết kiệm tối đa các khoản chi mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, tổ chức hội nghị... đảm bảo tính thiết thực, tránh lãng phí.

Thực hiện quản trị hàng tồn kho theo định mức được giao; định kỳ thường xuyên thực hiện đánh giá, phân loại vật tư thiết bị và có giải pháp xử lý kịp thời đối với vật tư thiết bị tồn, ứ đọng không có nhu cầu sử dụng và làm thủ tục trình tự và thanh lý 100% vật tư thiết bị tồn đọng, phấn đấu không có vật tư tồn trên 1 năm; tận dụng tối đa các vật tư còn sử dụng được, hạn chế mua mới vật tư không cần thiết; xây dựng định mức, giao chi phí tổng hợp cho các Điện lực thực hiện.

Công nhân Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Tuyên Quang thực hiện vệ sinh sứ theo định kì.

Cùng với đó, trong công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn tài sản cố định, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn năm 2023 được giao. Trong đó, tăng cường các biện pháp "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đầu tư có trọng điểm, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo danh mục dự án đầu tư theo đúng kế hoạch năm 2023. Thực hiện và kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án; thực hiện nghiêm các quy định giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án; áp dụng đúng định mức - đơn giá theo quy định; "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong đầu tư xây dựng…

Ông Hà Huy Tâm, Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết: nhằm đưa công tác "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đi vào chiều sâu, thực chất, đặc biệt là trong công tác giảm tổn thất điện năng, giúp nâng cao hiệu quả chi phí đầu tư, sửa chữa, khắc phục lưới điện. Công ty đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra tổng thể lưới điện, rà soát quy hoạch lại lưới điện trung, hạ áp; tiến hành chuẩn hóa hạng mục các trạm biến áp; thực hiện cân pha, san tải, xử lý tiếp xúc, vệ sinh cách điện, hoán đổi máy biến áp tránh tình trạng vận hành non tải, quá tải; bổ sung thiết bị đóng cắt, tăng cường liên kết giữa các trạm biến áp 110kV… từ đó nâng cao độ linh hoạt trong vận hành.

Bên cạnh đó, việc chỉnh trang 5S lưới điện, phát quang hành lang an toàn lưới điện; tăng cường sửa chữa, vệ sinh cách điện bằng công nghệ hotline… cũng được công ty và các đơn vị trực thuộc chú trọng triển khai. Kết quả, tỷ lệ tổn thất theo theo thương phẩm, lũy kế đến tháng 10-2023 thực hiện 4,28%,  giảm 0,29% so với cùng kỳ 2022 và thấp hơn 1,12% so với kế hoạch giao.

Với những giải pháp và hành động cụ thể, Công ty Điện lực Tuyên Quang quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đây cũng là tiền đề vững chắc để công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đáp ứng mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ cho sự phát triển của địa phương và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục