Ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Chiều 5-4, Hội Khuyến học tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp“Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hội Khuyến học, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động trong các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh hiện nay là “Chuyển dần nền giáo dục nước nhà sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập”.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và của tỉnh về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ và cộng đồng giai đoạn 2021-2030”, Chương trình xây dựng mô hình "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030”, xây dựng các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh trở thành “Đơn vị học tập”; cán bộ, chiến sĩ và người lao động tại các đơn vị trở thành “Công dân học tập”.

Qua đó, khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ và người lao động trong các đơn vị lực lượng vũ trang học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tham gia tích cực các hoạt động khuyến học, khuyến tài tại địa bàn đơn vị đóng quân và địa phương nơi cư trú, góp phần thúc đẩy và phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, nhằm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục