Ký kết chương trình phối hợp về quản lý đất đai

- Ngày 14-9, Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trong việc thực hiện một số thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất.

 Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp​.

Theo đó các bên sẽ phối hợp thực hiện, tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả; đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Trong đó bao gồm các nội dung: thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp Ggấy chứng nhận khi Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất… và nhiều thủ tục hành chính khác.

Quy chế phối hợp quy định trên nguyên tắc, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Việc ký kết quy chế phối hợp sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục