Ký sự: Chuyện kể về một dòng sông - phần 1

- Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; để khẳng định giá trị to lớn của các di tích lịch sử trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; làm tư liệu cho tỉnh tuyên truyền đến các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, quảng bá hình ảnh Tuyên Quang với bạn bè trong nước và quốc tế, Báo Tuyên Quang xây dựng ký sự truyền hình "Chuyện kể về một dòng sông". Ký sự gồm 7 phần, giới thiệu các di tích lịch sử cách mạng theo dòng chảy của sông Phó Đáy trên đất Tuyên Quang.
Video không hợp lệ