Bản tin thời sự ngày 6-6

T/h: P. Huyền - Tuấn Anh
Audio không hợp lệ