Thơ: Sông quê

Tác giả: Nguyễn Thế Dũng - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ