Độc đáo phố đi bộ Lâm Bình

- Hưởng ứng chương trình “Người Tuyên Quang đi du lịch Tuyên Quang”, huyện Lâm Bình đã tổ chức chương trình phố đi bộ nhằm quảng bá những sản phẩm, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.