Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022