Chùa Tam Chúc - nơi tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Từ trên cao nhìn xuống, Tam Chúc như một bức tranh thủy mặc khổng lồ với những đường nét hoàn toàn tự nhiên do tạo hóa sắp đặt. Từ ngày 12 đến 14-5, nới đây được chọn làm địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.