Hơn 400 đơn vị máu được tiếp nhận trong ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện"