Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND

- Nghị quyết Quy định mức học phí đối với CSGDMN, GDPT công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học; quy định mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho HS tại các CSGD dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023.