Tóm tắt quá trình công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tại kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.