Tóm tắt quá trình công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Chiều 5-4, Quốc hội đã bỏ phiếu kín, thống nhất cao bầu đồng chí Phạm Minh Chính - ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương - làm Thủ tướng Chính phủ.