Sáng tạo để giữ rừng - Bài 3: Vượt qua những gian nan


 

Những chuyến tuần rừng.