Cán bộ, nhân dân theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25-1 đến 2-2-2021. Trong niềm hân hoan, phấn khởi, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh theo dõi phiên khai mạc với niềm tin Đại hội sẽ thành công, đề ra đường lối đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Người dân thôn Bó Củng, xã Kim Bình (Chiêm Hóa) theo dõi trực tiếp
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thu Trang

 Đoàn thanh niên phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) theo dõi Đại hội qua mạng xã hội.
 Ảnh: Thúy Nga

 Người dân xã Lương Thiện (Sơn Dương) tìm hiểu thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng qua Báo Tuyên Quang. Ảnh: Minh Thủy

Bà con nhân dân tổ 8, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang theo dõi
phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng qua tivi. Ảnh: Thanh Phúc

Gia đình ông Nguyễn Lâm Hùng, tổ 9, xã Kim Phú, TP Tuyên Quang theo dõi Đại hội qua ti vi.
Ảnh: Thanh Phúc

Người dân xã Kim Phú tranh thủ thời gian nghỉ theo dõi diễn biến Đại hội Đảng qua điện thoại.
Ảnh: Thanh Phúc

Nhân dân thôn Thị, xã Hùng Đức (Hàm Yên) tìm hiểu thông tin về Đại hội XIII của Đảng
trên các ấn phẩm báo chí, sách ở tủ sách của thôn. Ảnh: Lý Thịnh

Cán bộ, giảng viên trường Chính trị tỉnh theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng tại phòng họp của nhà trường. Ảnh: Thu Hương

Phụ nữ Dao Tiền, thôn Pắc Khoang, xã Hồng Thái (Na Hang) theo dõi
Đại hội qua điện thoại thông minh. Ảnh: Minh Huệ

Công nhân Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng thi đua lao động sản xuất hướng về Đại hội. Ảnh: Thu Hương